مارکتینگ و سرور ها http://thriving.mihanblog.com 2019-08-24T08:37:01+01:00 text/html 2019-02-27T11:13:54+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین بهترین هاست ایران و رتبه بندی بهترین شرکت های هاستینگ ایران http://thriving.mihanblog.com/post/11 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">با گسترش محبوبیت و استفاده اینترنت همه به دنبال داشتن یک سایت افتادن. همونطور که سایت ها داره بیشتر میشه، شرکت های هاستینگ هم تعدادشون افزایش پیدا می کنه.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">در حال حاضر بیش از 1000 شرکت هاستینگ در ایران (به صورت قانونی یا غیر قانونی) فعال هست که هر کدومشون چندین نوع هاست ارائه می کنند.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">اما کدوم یکی از این شرکت های هاستینگ بهتر هستند؟ کدوم یکی بهترین ارائه دهنده خدمات هاستینگ هست؟</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">این مقاله طولانیه…</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">اما ارزش خوندنش رو داره.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">زمانی که از یک شرکت هاستینگ معتبر هاست تهیه کنید زندگی لذت بخش میشه. و اگر به اشتباه از جای نامناسبی خرید کنید، جهنم.<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;">پس امیدوارم بتونیم شما رو در تصمیم گیری بهتر کمک کنیم.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">در ابتدا با توجه به نیاز شما به<span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 600;">&nbsp;بهترین هاستی که در ایران ارائه میشه‌ می پردازیم</span>. سپس&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 600;">معرفی بهترین هاستینگ های ایران</span>&nbsp;می پردازیم.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);">و در ادامه&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 600;">مشخصه های یک هاست عالی</span>&nbsp;رو بررسی می کنیم تا در تله یک هاستینگ بد نیفتید و در انتها راجع به<span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 600;">&nbsp;اعتبار آمار جمع آوری شده</span>&nbsp;صحبت می کنیم.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;">به طور خلاصه:</p><h4 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-size: 17px; font-family: IRANSansWeb; color: rgb(44, 47, 52); user-select: auto !important;">دسترسی سریع به مطالب</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;">1- بهترین هاستینگ ایران و معرفی هاستینگ های برتر ایران</p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#is" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">ایران سرور + کد تخفیف</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/mwh#" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">میهن وب هاست</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h mPS2id-highlight mPS2id-highlight-first mPS2id-highlight-last" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#sp" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">سرور پارس</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#net" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">نت افراز + کد تخفیف</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#parspack" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">پارس پک</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#mf" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">میزبان فا</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#hi" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">هاست ایران</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#ih" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">ایران هاست</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#be" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">برتینا</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#fa" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">فراسو</a></span></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;">2- بهترین هاست ایران مناسب سایت شما</p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#best-host" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">بهترین هاست اشتراکی</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#best-wp-host" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">بهترین هاست وردپرس</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#best-cloud-host" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">بهترین هاست ابری</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#best-vps" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">بهترین سرور مجازی</a></span></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;">3- بررسی</p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#requirements" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">یک هاست خوب چه ویژگی هایی داشته باشه</a></span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; user-select: auto !important; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id _mPS2id-h" href="https://thriving.ir/best-web-hosting/#datavalidation" data-ps2id-offset="" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s; user-select: auto !important;">اعتبار جمع آوری آمار</a></span></li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; user-select: auto !important;"><br></p><div class="box success " style="padding: 20px; margin: 0px 0px 20px; list-style: none; border: 0px rgb(209, 228, 183); outline: none; box-sizing: border-box; clear: both; background: rgb(226, 242, 203); overflow-wrap: break-word; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; user-select: auto !important;"><div class="box-inner-block" style="padding: 0px 50px 0px 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; min-height: 30px; user-select: auto !important;"><p style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255); user-select: auto !important;">برای همین خرید هاست از یک شرکت معتبر به صورت خودکار بسیاری از این مشکلات رو از سر راه شما بر میداره.</p><p style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255); user-select: auto !important;"><br></p><a href="https://thriving.ir/best-web-hosting/" target="" title=""><p style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255); user-select: auto !important;">بهترین هاست ایران و بهترین هاستینگ های ایرانی</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255); user-select: auto !important;"></p></a><p style="color: rgb(44, 47, 52); font-family: IRANSansWeb; font-size: 15px; padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255); user-select: auto !important;"><br></p></div></div> text/html 2019-01-29T06:00:48+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین آموزش حذف و دیلیت اکانت تلگرام http://thriving.mihanblog.com/post/9 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><a href="https://telegram.org/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(67, 70, 80); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 0.2s ease-out 0s; border-bottom: 1px dotted; user-select: auto !important;">اپلیکیشن و پیام رسان تلگرام</a>&nbsp;یکی از محبوب ترین و ایمن ترین شبکه های اجتماعی است. امکانات خارق العاده و سریعش باعث شده که بیش از ۵۰ میلیون ایرانی ازش استفاده کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="size-full wp-image-9170 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-iphone-x.jpg" alt="telegram app" width="640" height="427" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-iphone-x.jpg 640w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-iphone-x-300x200.jpg 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-iphone-x-400x267.jpg 400w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اما به هر دلیل ممکنه بخوایم که اکانت تلگرام رو حذف کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اما حذف اکانت تلگرام به راحتی که فکر می کنیم نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">در هیچ جا تلگرام دکمه ای به نام Delete یا پاک کردن اکانت نداره و مشخصا نیاز به کمی راهنمایی هست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">در این مقاله آموزش حذف اکانت تلگرام رو با شما به اشتراک میذاریم تا اکانتتون رو در کمترین زمان ممکن حذف کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">خب بیاین شروع کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6; letter-spacing: -0.025em; font-family: IRANSans; font-size: 24px; user-select: auto !important;">اول از همه…</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="aligncenter wp-image-9165" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver.jpg" alt="آموزش حذف اکانت تلگرام" width="638" height="408" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver.jpg 800w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver-300x192.jpg 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver-768x492.jpg 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver-770x493.jpg 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver-470x300.jpg 470w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/How-to-delete-Telegram-messages-for-the-sender-and-receiver-400x256.jpg 400w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">ترک کردن تلگرام یک جاده یک طرفه هست. راهی برای بازگشت یا بکاپ گیری ندارید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">لطفا قبل از اینکه اکانتتون رو پاک کنید نکات زیر رو مطالعه کنید:</p><ul style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; list-style: square outside; margin-left: 10px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><li style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; padding: 5px 0px;">بعد از پاک کردن اکانت تلگرام راهی برای بازگشت ندارید</li><li style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; padding: 5px 0px;">تمامی اکانت ها، مخاطبین (Contacts)، گروه ها و کانال ها پاک میشند.</li><li style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; padding: 5px 0px;">اگر با شماره یکسان به تلگرام برگردید و ثبت نام کنید، گروهها و مخاطبین شما برنمی گردند.</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اگر موافق هستین به اشکال زیر می تونید اکانت تلگرام رو پاک کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">۱-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 700;">حذف اکانت و دلیت تلگرام به صورت دستی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">۲-&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 700;">حذف خودکار اکانت تلگرام</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">این دو روش برای حذف اکانت تون تقریبا در همه نسخه های تلگرام یکسان هست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">حتی اگر از جایگزین هایی مثل موبوگرام، تلگرام طلایی یا Telegram X استفاده میکنید، حذف اکانت به همین شکل قابل اجرا هست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">همینطور تلگرام روی اندروید و IOS یکسان هست پس این راهنما برای هر دو سیستم عامل مناسبه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="alignnone wp-image-9166" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram.png" alt="موبوگرام" width="80" height="80" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram.png 512w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram-150x150.png 150w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram-300x300.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram-400x400.png 400w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/com.hanista.mobogram-120x120.png 120w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px 20px 10px 0px;">&nbsp;&nbsp;<img class="alignnone wp-image-9168" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app.jpg" alt="تلگرام" width="108" height="81" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app.jpg 805w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app-300x224.jpg 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app-768x572.jpg 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app-770x574.jpg 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegram-app-400x298.jpg 400w" sizes="(max-width: 108px) 100vw, 108px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px 20px 10px 0px;">&nbsp;<img class="alignnone wp-image-9169" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx.png" alt="telegram x" width="77" height="77" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx.png 512w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx-150x150.png 150w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx-300x300.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx-400x400.png 400w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/telegramx-120x120.png 120w" sizes="(max-width: 77px) 100vw, 77px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px 20px 10px 0px;"><img class="alignnone wp-image-9167" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778.jpg" alt="تلگرام طلایی" width="119" height="79" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778.jpg 800w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778-300x200.jpg 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778-768x512.jpg 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778-770x513.jpg 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/49873879797498778-400x267.jpg 400w" sizes="(max-width: 119px) 100vw, 119px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 5px 20px 10px 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6; letter-spacing: -0.025em; font-family: IRANSans; font-size: 24px; user-select: auto !important;">حذف دستی اکانت تلگرام</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">همونطور که احتمالا مشاهده کردید گزینه ای برای حذف اکانت در اپ تلگرام ندارید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">برای این کار باید به&nbsp;<a href="https://my.telegram.org/auth?to=deactivate" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(67, 70, 80); text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: color 0.2s ease-out 0s; border-bottom: 1px dotted; user-select: auto !important;">صفحه حذف اکانت تلگرام</a>&nbsp;مراجعه کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">بعد از اینکه در این صفحه بودید شماره همراهتون رو وارد کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="size-full wp-image-9158 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1.png" alt="قدم اول حذف اکانت تلگرام" width="1002" height="494" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1.png 1002w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1-300x148.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1-768x379.png 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1-770x380.png 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step1-400x197.png 400w" sizes="(max-width: 1002px) 100vw, 1002px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">شماره رو به صورت: ۹۸+ وارد کنید و در ادامش شماره همراهتون رو بدون ۰ وارد کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">برای مثال ۹۸۹۳۵۰۰۰۱۲۳۴+</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">حالا که شماره رو وارد کردید، SMS کد تاییدیه از طرف تلگرام دریافت می کنید که حاوی کد امنیتی مخصوص شما است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="size-full wp-image-9159 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2.png" alt="وارد کردن شماره تاییدیه در تلگرا" width="1010" height="559" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2.png 1010w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2-300x166.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2-768x425.png 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2-770x426.png 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step2-400x221.png 400w" sizes="(max-width: 1010px) 100vw, 1010px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">کد امنیتی رو در قسمت قرمز رنگ بالا وارد کنید و گزینه Sign In رو بزنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="size-full wp-image-9160 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3.png" alt="قدم آخر حذف تلگرام" width="1010" height="786" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3.png 1010w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3-300x233.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3-768x598.png 768w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3-770x599.png 770w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step3-400x311.png 400w" sizes="(max-width: 1010px) 100vw, 1010px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">در این قسمت باید تایید کنید که مطمئن هستید که میخواین تلگرامتون پاک بشه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اگر علاقه دارید می تونید دلیلی که تصمیم به حذف تلگرام گرفتید رو بهشون منتقل کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">این کار جالبی هست و اگر فکر میکنید دلیل ترک شما می تونه بهشون کمک کنه بهشون منتقل کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">به هر حال دکمه Done رو کلیک کنید و به مرحله بعد برید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="size-full wp-image-9161 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step4.png" alt="تایید حذف تلگرام" width="673" height="326" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step4.png 673w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step4-300x145.png 300w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step4-670x326.png 670w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/Step4-400x194.png 400w" sizes="(max-width: 673px) 100vw, 673px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اینجا گزینه Yes, Delete My account رو بزنید تا اکانت کامل غیر فعال بشه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">تمام.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اکانت تلگرام شما الان حذف شده و دیگه نمی تونید از اون استفاده کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اگر تصمیم به برگشت گرفتید، باید چند روزی صبر کنید چون برگشت به تلگرام مستقیم بعد از اینکه اون رو پاک کردید میسر نیست.</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 1.6; letter-spacing: -0.025em; font-family: IRANSans; font-size: 24px; user-select: auto !important;">حذف خودکار اکانت تلگرام و دیلیت خودکار اکانت تلگرام</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><span style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; font-weight: 700;">(نکته</span>&nbsp;روش حذف زیر برای آخرین نسخه تلگرام به تصویر کشیده شده.)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اگر میخواین که از درون خود اپ تلگرام اکاننتون رو حذف کنید، فقط یک راه هست. اما یک راه زمانبر.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">با قابلیت حذف خودکار تلگرام می تونید یک بازه زمانی بین ۱ تا ۱۲ ماه انتخاب کنید تا اکانتتون پاک بشه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">البته در این مدت نباید هیچ استفاده از تلگرام داشته باشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">اینطوری قابلیت خود تخریبی تلگرام فعال میشه و اکانت شما بعد از مدت زمانی که معین کردید حذف میشه.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">این کار خیلی سریع و ساده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">در ابتدا از منوی سمت چپ، گزینه Setting رو انتخاب کنید تا وارد تنظیمات تلگرام بشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="wp-image-9162 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-57-576x1024.jpg" alt="حذف اکانت به صورت خودکار در تلگرام" width="357" height="634" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-57-576x1024.jpg 576w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-57-169x300.jpg 169w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-57-400x711.jpg 400w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-57.jpg 720w" sizes="(max-width: 357px) 100vw, 357px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">مانند عکس بالا گزینه Privacy and Security رو انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">به مانند عکس زیر زمانی که میخواین اکانت تلگرامتون حذف بشه رو انتخاب کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">برای مثال اگر ۱ ماه انتخاب کنید، بعد از یکماه اکانت تلگرام حذف میشه. البته باید در این مدت از تلگرام استفاده نکنید. حتی وارد شدن بهش هم باعث میشه یک ماه دیگه صبر کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><img class="wp-image-9163 aligncenter" src="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-52-576x1024.jpg" alt="تنظیم حذف خودکار اکانت تلگرام" width="361" height="642" srcset="https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-52-576x1024.jpg 576w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-52-169x300.jpg 169w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-52-400x711.jpg 400w, https://blog.iranserver.com/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-14_14-48-52.jpg 720w" sizes="(max-width: 361px) 100vw, 361px" style="box-sizing: border-box; user-select: auto !important; border: none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 5px auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">بعد از انتخاب تون، می تونید برگشت بزنید و تلگرامتون رو پاک کنید که دیگه واردش نشید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">باز هم تکرار می کنیم، اگر حتی لاگین کنید، باید یک ماه دیگه صبر کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">این گزینه بیشتر برای افرادی هست که تعداد زیادی شبکه اجتماعی دارند که مدیریت همشون سخته.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">برای همین قابلیت حذف خودکار رو فعال می کنند تا اگر یکی از اونها استفاده نشد، اکانتشون خود به خود حذف بشه. اما همونطور که گفتیم شما می تونید اکانتتون رو هم باهاش حذف کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">امیدواریم&nbsp;آموزش حذف اکانت تلگرام برای شما مفید واقع شده باشه و اکانتتون رو با موفقیت دیلیت کنید :دی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;">منبع؛&nbsp;<a href="https://blog.iranserver.com/delete-telegram-account/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آموزش دیلیت اکانت تلگرام</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; color: rgb(67, 70, 80); font-family: vazir, Tahoma; font-size: 16px; user-select: auto !important;"><a href="https://500px.com/mehrdadmhrg/about" target="" title="">اکانت من</a></p> text/html 2019-01-08T12:07:53+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین 5 مشکلی که با حل شدنش میلیاردر می‌شوید http://thriving.mihanblog.com/post/8 <p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><span id="res-10" class="hl refined" style="font-size: 20px; box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۱.</span><span style="color: rgb(77, 77, 77); font-size: 20px;">&nbsp;قرص‌های کاهش وزن بدون عوارض جانبی</span></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">از سال&nbsp;<span id="res-7" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۱۸</span>، صنعت رژیم و کاهش وزن آمریکا&nbsp;<span id="res-41" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ تنهایی</span>&nbsp;حدود&nbsp;<span id="res-56" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۸۰</span><span id="res-58" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-59" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار ارزش دارد و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده و&nbsp;<span id="res-120" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ زودی</span>&nbsp;ارزش این شرکت به&nbsp;<span id="res-145" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">نیم</span>&nbsp;<span id="res-149" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تریلیون</span>&nbsp;در سال برسد. جهان در حال تغییر است و برای اولین بار در تاریخ است که مردم بیش از اینکه از لاغری بمیرند، از چاقی می‌میرند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">بیشتر مردم تنبل هستند و با خوشحالی به دنبال&nbsp;<span id="res-47" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">راه‌حلی</span>&nbsp;آسان برای مشکل&nbsp;<span id="res-70" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">اضافه‌ وزن</span>&nbsp;خود می‌گردند. شرکت‌های داروسازی بزرگ دقیقاً بر اساس همین موضوع&nbsp;<span id="res-143" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیاردها</span>&nbsp;دلار برای تحقیق و&nbsp;توسعه&nbsp;در این زمینه صرف می‌کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">قرصی مانند این می‌تواند&nbsp;<span id="res-348" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ سرعت</span>&nbsp;تبدیل به یکی از سودآورترین و&nbsp;<span id="res-385" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">قابل‌ استفاده‌ترین‌ها</span>&nbsp;در سراسر جهان شود. فروش&nbsp;<span id="res-430" class="spell-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">ویاگرا</span>&nbsp;برای مثال فقط و فقط در خود&nbsp;<span id="res-464" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">ایالات‌متحده</span>&nbsp;<span id="res-477" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۱٫۵</span><span id="res-480" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-481" class="hl num-err" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار درآمد به همراه دارد و برای کاهش وزن برای هر&nbsp;<span id="res-538" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲</span>&nbsp;جنس مردان&nbsp;<span id="res-551" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">و زنان</span>&nbsp;کارایی دارد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 25px; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important; font-size: 20px !important;">&nbsp;<span id="res-10" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">۲.</span><span id="res-12" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;جایگزین</span>&nbsp;کردن پلاستیک&nbsp;<span id="res-33" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">قابل‌حمل</span>&nbsp;و میلیاردر شدن</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">بله، ما&nbsp;<span id="res-8" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">سیاره‌مان</span>&nbsp;را خراب می‌کنیم و نمی‌دانیم باید چه کنیم. ارزش بازار پلاستیک در حال حاضر&nbsp;<span id="res-157" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ طور</span><span id="res-163" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-164" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">کلی</span>&nbsp;به&nbsp;<span id="res-171" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۶۵۰&nbsp;</span><span id="res-174" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;"></span><span id="res-175" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار می‌رسد، و&nbsp;<span id="res-198" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">انتظار</span>&nbsp;می‌رود تا سال&nbsp;<span id="res-219" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۲۰</span>&nbsp;ارزشش به&nbsp;<span id="res-233" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۳۵۰</span><span id="res-236" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-237" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار هم برسد.&nbsp;<span id="res-259" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">همان‌طور</span>&nbsp;که در ویدئوها&nbsp;<span id="res-282" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">لاک‌پشت‌ها</span>&nbsp;و ماهی‌هایی را می‌بینید که اسیر پلاستیک در دریاها&nbsp;<span id="res-343" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">شده‌اند</span>، پس جهان نیاز به&nbsp;<span id="res-368" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;جایگزین&nbsp;<span id="res-379" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">قابل‌ قبول</span>&nbsp;دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">چیزی که کاربردی باشد، تولیدش ارزان باشد، به مقدار زیاد بتوان آن را تولید کرد و البته&nbsp;<span id="res-98" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تجدید پذیر</span>&nbsp;باشد. و بودنش روی زمین به مدت طولانی و&nbsp;<span id="res-153" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">درازمدت</span>&nbsp;هیچ‌کدام از موجودات را نابود نکند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">هر فردی پتانسیل وجود پلاستیک جایگزین را درک می‌کند. ما قبلاً آزمایش‌هایی را با قارچ‌ها، جلبک‌ها، ذرت و حتی کنف&nbsp;<span id="res-109" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">دیده‌ایم</span>. تنها کاری که باید انجام داد این است که قیمت این محصولات جایگزین پایین آورده شود و این مواد پلاستیکی&nbsp;<span id="res-219" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ صورت</span>&nbsp;انبوه تولید شوند. فقط قبل از اینکه به سمت تولید پلاستیک جایگزین بروید می‌خواهید چیز دیوانه&nbsp;<span id="res-318" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">کننده‌ای</span>&nbsp;بشنوید؟</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">بر طبق گفته پارک ملی برآورد شده است که بیش از&nbsp;<span id="res-51" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۵۰۰</span><span id="res-54" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-55" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیون</span>&nbsp;نی پلاستیکی تنها در&nbsp;<span id="res-82" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">ایالات‌متحده</span>&nbsp;<span id="res-95" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">مورد استفاده</span>&nbsp;قرار می‌گیرد که این مقدار در سال به&nbsp;<span id="res-144" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۱۷۵</span><span id="res-147" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-148" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد&nbsp;</span>می‌رسد. تصور کنید که این میزان در دنیا چقدر است؟</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">پس در مورد آن فکر کنید،&nbsp;<span id="res-235" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;نوشیدنی را در مدت کوتاهی با&nbsp;<span id="res-266" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;لیوان پلاستیکی می‌نوشید و سپس آن را دور می‌ریزید و این لیوان‌ها اصلاً بازیافت نمی‌شوند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 25px; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important; font-size: 20px !important;"><span id="res-4" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">۳.</span><span id="res-6" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;چاپ</span>&nbsp;بیولوژیکی و اعضای بدن و میلیاردر شدن</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">چندین صنعت وجود دارند که ارزششان با پیشرفت&nbsp;<span id="res-46" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تکنولوژی‌شان</span>&nbsp;به بیش از میلیاردها دلار می‌رسد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">برای مثال در حوزه پروتز شخصی برای قربانیان&nbsp;<span id="res-141" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">آسیب‌دیدگی</span>&nbsp;پوستی اگر یک چاپگر&nbsp;<span id="res-171" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">سه&nbsp;</span><span id="res-173" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;"></span><span id="res-174" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">بعدی</span>&nbsp;وجود داشته باشد می‌تواند کمک بزرگی برای ترمیم آن عضو&nbsp;<span id="res-232" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">آسیب‌دیده&nbsp;</span>باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">در سراسر جهان، بازار پیوند اعضاء حدود&nbsp;<span id="res-291" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰</span><span id="res-293" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-294" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار است که انتظار می‌رود در&nbsp;<span id="res-331" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">دهه‌های</span>&nbsp;آینده به&nbsp;<span id="res-348" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;صنعت&nbsp;<span id="res-356" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تریلیون</span>&nbsp;دلاری هم تبدیل شود. بازار محافظت از بدن&nbsp;<span id="res-404" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ تنهایی</span>&nbsp;در حال حاضر ارزشی بیش از&nbsp;<span id="res-439" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۵۰</span><span id="res-442" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-443" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار دارد. بنابراین این بازار پتانسیل زیادی دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><span id="res-0" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">از آنجایی‌ که</span>&nbsp;جمعیت جهان در حال افزایش است و&nbsp;<span id="res-44" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ طور</span>&nbsp;متوسط افراد ثروتمندتر از گذشته هستند، جایگزین کردن&nbsp;<span id="res-102" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;عضو بدن، جای جراحی چشم یا ایمپلنت را می‌گیرد. برای قرار دادن چیزها در این&nbsp;<span id="res-179" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">چشم‌انداز</span>، می‌توانید یک قلب را&nbsp;<span id="res-210" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">با قیمتی</span>&nbsp;کمتر از&nbsp;<span id="res-227" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک‌ میلیون</span>&nbsp;دلار در بازار سیاه آمریکا بخرید و برای فروش&nbsp;<span id="res-281" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;کبد نیز از همین بازار حدود&nbsp;<span id="res-311" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">نیم</span>&nbsp;<span id="res-315" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیون</span>&nbsp;دلار دریافت کنید. واقعیت این است که بازار سیاه&nbsp;<span id="res-369" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">خرید و فروش</span>&nbsp;اعضای بدن ادعا می‌کند که برای تقاضای موجود عرضه‌ی کافی وجود ندارد. مطالعات نشان می‌دهند که اگر ما بتوانیم به ارگان (اعضای بدن)&nbsp; کافی دسترسی داشته باشیم، می‌توان از&nbsp;<span id="res-550" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;الی&nbsp;<span id="res-556" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">سه</span>&nbsp;مرگ جلوگیری کرد یا آن‌ها را به&nbsp;<span id="res-589" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تأخیر&nbsp;</span>انداخت.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 25px; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important; font-size: 20px !important;"><span id="res-4" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">۴.</span><span id="res-6" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;کمبود</span>&nbsp;آب و&nbsp;<span id="res-23" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">راه‌های</span>&nbsp;میلیاردر شدن</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">از سال ۲۰۱۶&nbsp;یکی از&nbsp;<span id="res-19" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۹</span>&nbsp;شخص در دنیا امکان دستیابی به آب تمیز را ندارند. این تعداد در کل به&nbsp;<span id="res-88" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۸۵۰</span><span id="res-91" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-92" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیون</span>&nbsp;نفر است.<span id="res-107" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;انتظار</span>&nbsp;می‌رود که تا پایان سال&nbsp;<span id="res-137" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۱۸</span>&nbsp;این تعداد به&nbsp;<span id="res-155" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۱٫۱</span><span id="res-158" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-159" class="hl num-err" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;نفر برسد و تا سال&nbsp;<span id="res-185" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۲۵</span>&nbsp;انتظار می‌رود که&nbsp;<span id="res-207" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۳ / ۲</span>&nbsp;جمعیت کره‌ی زمین برای دستیابی به آب تمیز مشکل داشته باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">شاید شما فکرش را نمی‌کنید که این سیاره‌ی آبی روزی بدون آب شود اما واقعیت این است که آبی که&nbsp;<span id="res-91" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۷۰</span>&nbsp;درصد کره‌ی زمین را پوشانده است تنها&nbsp;<span id="res-130" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۳</span>&nbsp;درصدش آب شیرین است که متناسب با بدن ما است. حدود&nbsp;<span id="res-181" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۳ / ۲</span>&nbsp;این آب&nbsp;<span id="res-195" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌صورت</span>&nbsp;یخچال‌های&nbsp;<span id="res-213" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یخ‌زده</span>&nbsp;است که در دسترس ما نیستند. و این یعنی ما در&nbsp;<span id="res-264" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;دردسر بزرگ&nbsp;<span id="res-278" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">گیر کرده‌ایم</span>.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">امسال حتی شهر بزرگی مانند&nbsp;<span id="res-26" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">کیپ‌تاون</span>&nbsp;<span id="res-35" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تقریباً</span>&nbsp;منابع&nbsp;<span id="res-48" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">آبی‌اش</span>&nbsp;<span id="res-55" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تمام‌ شده</span>&nbsp;و در سال‌های آینده ما شاهد گسترش این موضوع در نقاط دیگر هم خواهیم بود. بنابراین ممکن است&nbsp;<span id="res-153" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">به‌ زودی</span>&nbsp;با&nbsp;<span id="res-164" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">جیره‌بندی</span>&nbsp;آب بدون توجه به اینکه در کدام نقطه زندگی می‌کنیم مواجه شویم.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><span id="res-0" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تأثیر</span>&nbsp;اقتصادی بحران آب بسیار زیاد است.&nbsp;<span id="res-39" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">نه‌ تنها</span>&nbsp;این بحران باعث می‌شود که مردم نتوانند محصولات کشاورزی را توسعه دهند بلکه بسیاری از افراد به دلیل بیماری‌های مرتبط با آب&nbsp;<span id="res-167" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">آلوده</span>&nbsp;خواهند مرد. امکانات دسترسی به آب مانند اتصال شما به&nbsp;<font color="#009cde"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 25px; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important;">شبکه&nbsp;اینترنت</span></font>&nbsp;است و ما برای آن شروع به پرداخت حق بیمه می‌کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">برای&nbsp;<span id="res-5" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">اجرا شدن</span>&nbsp;بعضی از&nbsp;<span id="res-22" class="style-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">راه</span><span id="res-25" class="hl style-err" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-26" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">حل‌ها</span>&nbsp;برای کمبود آب باید جلوی توده مردم ایستاد. برای مثال،&nbsp;<span id="res-85" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">فناوری‌ای</span>&nbsp;وجود دارد که این امکان را می‌دهد که میزان مصرف آب خانوار مشخص شود&nbsp;<span id="res-161" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">و به&nbsp;</span>همین دلیل مردم&nbsp;<span id="res-180" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">نمی‌توانند</span>&nbsp;آب را هدر بدهند و سیستم‌های فاضلابی بهبود می‌یابند تا تصفیه شوند و بتوانیم از آن‌ها برای کشاورزی استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">ممکن است نتوانید این موضوع را درک کنید اما تولید گوشت با مصرف آب زیاد<span id="res-74" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">گره‌خورده</span>&nbsp;است.&nbsp;<span id="res-89" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۱۵۴۰۰</span>&nbsp;لیتر آب برای تولید&nbsp;<span id="res-114" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span>&nbsp;کیلو گوشت گاو و&nbsp;<span id="res-133" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۴۵۰۰</span>&nbsp;لیتر آب برای یک&nbsp;کیلو گوشت مرغ استفاده می‌شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 25px; color: rgb(77, 77, 77); text-align: justify; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important; font-size: 20px !important;">&nbsp;<span id="res-10" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">۵.</span><span id="res-12" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; color: rgb(85, 85, 85); outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;هوش</span>&nbsp;مصنوعی و میلیاردر شدن</h2><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><font color="#009cde"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 25px; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important;">هوش مصنوعی</span></font>&nbsp;یکی از اختراعات عالی بشر است. و البته دلایل این عالی بودن هم کم نیستند<span id="res-214" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;"></span>.&nbsp;<span id="res-216" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">هوش</span>&nbsp;مصنوعی احتمالاً آخرین اختراع بشر است که باید روی آن&nbsp;<span id="res-272" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">سرمایه‌گذاری</span>&nbsp;شود.<span id="res-289" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;هوش&nbsp;</span>مصنوعی تمام مشکلات را&nbsp;<span id="res-315" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">بهینه‌سازی</span>&nbsp;و حل می‌کند. برای مثال این را متوجه می‌شوید که چقدر&nbsp;<span id="res-378" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">بی‌معنی</span>&nbsp;است که ما انسان‌ها فکر کنیم&nbsp;<span id="res-414" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">گونه‌ای</span>&nbsp;هستیم که&nbsp;<span id="res-431" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">حق‌داریم</span>&nbsp;بقیه را از بین ببریم.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">از سال&nbsp;<span id="res-10" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۱۸</span>&nbsp;ارزش صنعت هوش مصنوعی به بیش از&nbsp;<span id="res-46" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">یک</span><span id="res-47" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-48" class="hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;رسیده و تجربه‌ی مشتری نشان می‌دهد که ارزش&nbsp;<span id="res-98" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">کسب‌وکارهای</span>&nbsp;مرتبط با آن نیز بالا و بالاتر می‌رود. ارزش&nbsp;<font color="#009cde"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 25px; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important;">تجارت</span></font>&nbsp;هوش مصنوعی تا پایان سال&nbsp;<span id="res-183" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۲۰۲۲</span>&nbsp;به ارزش&nbsp;<span id="res-196" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">۳٫۹</span><span id="res-199" class="num-err hl" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">&nbsp;</span><span id="res-200" class="hl num-err" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">میلیارد</span>&nbsp;دلار می‌رسد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;">هوش مصنوعی قصد دارد تا&nbsp;<span id="res-250" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">بزرگ‌ترین</span>&nbsp;<span id="res-259" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">تغییردهنده‌ی</span>&nbsp;دنیا باشد. به طرز چشمگیری روشی که وجود دارد را تغییر می‌دهد&nbsp;<span id="res-333" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">و تبدیل</span>&nbsp;شدن به شهروند&nbsp;<span id="res-354" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">درجه‌ دو</span>&nbsp;بودن را نیز شتاب می‌بخشد. هوش مصنوعی هم‌چنین می‌تواند بیماری‌ها را برایمان درمان کند، کشاورزی و مهندسی&nbsp;<span id="res-465" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">زیست‌شناسی</span>&nbsp;را متحول کند و&nbsp;<span id="res-491" class="hl refined" style="box-sizing: border-box; line-height: 25px; outline: none !important; user-select: auto !important;">دروازه‌ای</span>&nbsp;برای جاودانگی باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; line-height: 27px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify; font-size: 14px; font-family: IRANSans, BYekan, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif !important; outline: none !important; user-select: auto !important; margin: 20px 0px !important;"><a rel="nofollow" href="https://payment24.ir/blog/14-problems-when-you-become-millionaire/" target="" title="">منبع</a></p> text/html 2019-01-05T08:27:43+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین چگونه از طریق گوگل مخاطبان بیشتری برای رویداد جذب کنیم؟ http://thriving.mihanblog.com/post/6 <p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bolder;">چگونه رویداد خود را در نتایج جستجوی گوگل بالاتر نشان دهیم؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">موتورهای جستجو یکی از ابزارهای اصلی کاربران در استفاده از اینترنت است و گوگل را می‌توان مهم‌ترین، قوی‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها دانست. با استفاده از موتور جستجوی گوگل، کاربران قادر هستند که پاسخ سوالات خود در زمینه‌های متفاوت را بیابند، کالای مورد نظر خود را پیدا کنند&nbsp;و&nbsp;در مورد موضوعات مختلف اطلاعات کسب کنند. بیش از ده‌ها هزار جستجو در روز برای شرکت در دوره‌های آموزشی مختلف، کارگاه‌ها، کلاس‌ها و رویدادها صورت می‌گیرد و این یک فرصت عالی برای برگزارکنندگان رویداد است تا بتوانند توجه مخاطبین بالقوه را به رویداد خود جلب کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: right; outline: none !important;"><font color="#1caff6" face="inherit"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; outline-color: initial !important; outline-width: initial !important; border-radius: 3px; margin-right: auto; margin-left: auto; height: auto !important; width: auto !important;"><img class="aligncenter size-large wp-image-4041" src="https://blog.evand.com/wp-content/uploads/2017/11/googlesearch1-640x295.png" alt="جستجوی گوگل" width="640" height="295" srcset="https://blog.evand.com/wp-content/uploads/2017/11/googlesearch1-640x295.png 640w, https://blog.evand.com/wp-content/uploads/2017/11/googlesearch1-320x147.png 320w, https://blog.evand.com/wp-content/uploads/2017/11/googlesearch1-768x353.png 768w, https://blog.evand.com/wp-content/uploads/2017/11/googlesearch1.png 793w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" style="box-sizing: border-box; outline: none !important; border-style: none; max-width: 100%; border-radius: 3px; display: block; margin: 0px auto; height: auto !important; width: auto !important;"></span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">ما قواعدی را به شما آموزش می‌دهیم تا احتمال قرار گرفتن رویداد شما در صفحات اول جستجوهای گوگل افزایش یابد:</p><ol style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;"><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bolder;">انتخاب یک کلمه‌ی کلیدی:&nbsp;</span>منظور از کلمه‌ی کلیدی یا keyword، عنوان یا موضوع اصلی رویداد شماست. برای مثال در صورتی که یک رویداد در زمینه‌ی مقاله‌نویسی برگزار می‌کنید، کلمه‌ی کلیدی شما می‌تواند «کارگاه مقاله‌نویسی» یا «ورکشاپ مقاله‌نویسی» باشد. مهم است که از این کلمه‌ی کلیدی در عنوان رویداد خود استفاده کنید؛&nbsp;به طور مثال:<ul style="box-sizing: border-box; outline: none !important; list-style: disc; padding: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px;"><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;">کارگاه مقاله‌نویسی برای دانشجویان ارشد</li><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;ورکشاپ مقاله‌نویسی از صفر تا صد</li></ul></li><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bolder;">برای رویداد خود توضیحاتی کامل بنویسید که&nbsp;حداقل 300 کلمه داشته باشد:</span>&nbsp;گوگل توصیه می‌کند که برای امتیاز بیشتر دادن به متن شما و قرار گرفتن رویداد در بخش‌های بهتر جستجو، متنی که می‌نویسید بیش از 300 کلمه داشته باشد.</li><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bolder;">از کلمه‌ی کلیدی خود به میزان 1 الی 2 درصد از تعداد کل کلمات توضیحات رویداد خود استفاده کنید:</span>&nbsp;به عنوان مثال اگر توضیحات رویداد شما 560 کلمه است، 5 تا 6 بار کلمه‌ی کلیدی خود را در داخل متن ذکر کنید. البته توجه داشته باشید که گوگل تکرار بیش از حد کلمه‌ی کلیدی را امتیازی منفی برای رتبه‌ی سایت شما می‌داند.</li><li style="box-sizing: border-box; outline: none !important; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none !important; font-weight: bolder;">بک لینک:</span>&nbsp;در صورتی که وب‌سایت دارید،&nbsp;یک متن در وبلاگ یا سایت خود منتشر کنید و کلمه‌ی کلیدی که انتخاب کرده‌اید را به صفحه‌ی رویداد خود در ایوند هایپرلینک کنید. در صورت امکان از اطرافیان و دوستان‌ خود که صفحات معتبری دارند بخواهید در سایت خود به صفحه‌ی رویداد شما لینک بدهند. وجود بک‌لینک‌ از سایت‌های معتبر تاثیر زیادی در قرار گرفتن رویداد شما در نتایج جستجوی گوگل دارد. همچنین انتشار لینک رویداد در شبکه‌های اجتماعی نیز در بهبود وضعیت رتبه‌بندی شما موثر است.</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">‌</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">نکته:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">برای برخی از کلمات کلیدی مانند «کلاس آموزش زبان»&nbsp;یا «کلاس کنکور» رقابت شدیدی در گوگل وجود دارد. برای کلماتی که رقابت زیاد باشد، قرار گرفتن رویداد شما در صفحات اول نیازمند زمان زیاد و فاکتورهای دیگر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;">امیدواریم که رویداد شما را در اولین بخش جستجوی گوگل ببینیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;"><a rel="nofollow" href="https://blog.evand.com/%D8%AC%D8%B0%D8%A8_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84/" target="" title="">منبع</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 1em 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: IRANSans; font-size: 16px; letter-spacing: -0.14px; text-align: justify; outline: none !important;"><a href="https://www.bing.com/search?q=site:thriving.ir&amp;qs=n&amp;form=QBLH&amp;sp=-1&amp;pq=site:thriving.&amp;sc=0-14&amp;sk=&amp;cvid=23496581420C46C0B7876DDBFA82486B" target="" title="">ببینید</a></p> text/html 2019-01-01T06:47:36+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین بهترین و بدترین کمپین‌های برندینگ ۲۰۱۸ http://thriving.mihanblog.com/post/5 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">هر سال میلیارد‌ها دلار در&nbsp;<font color="#e51a2d"><span style="box-sizing: border-box; transition: color 0.1s ease 0s, background-color 0.1s ease 0s, fill 0.1s ease 0s; cursor: pointer; outline-color: initial; outline-width: initial;">برندینگ</span></font>&nbsp;سرمایه‌گذاری می‌شود. برخی از آن‌ها خوب و جذاب هستند اما برخی دیگر علاوه‌بر هزینه‌ی زیاد، عملکرد چندان خوبی ندارند. در سالی که گذشت، بسیاری از برندها روی سبک خودشان سرمایه‌‌گذاری کرده و برخی دیگر از روش‌های شناخته‌شده و معروف کمک گرفتند. در ادامه‌ی این مقاله‌&nbsp;به بررسی بیشتری تعدادی از بهترین و بدترین کمپین‌های تبلیغاتی در سال اخیر می‌پردازیم.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 35px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 20px; padding: 0px;">بهترین‌ها</h2><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۱- کمپین الکساندریا اوکاسیو کورتز</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">یکی از داستان‌های موفق سیاسی سال گذشته، موفقیت&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">الکساندریا اوکاسیو کورتز</strong>، دموکرات سوسیالیست است. او توانست با یک بودجه‌ی ۲۰۰ هزار دلاری، رقیب خود یعنی جو کراولی را با بودجه‌ی سه‌میلیون‌دلاری شکست دهد. او ۲۹سال دارد و جوان‌ترین شخصی است که تابه‌حال در کنگره حضور پیدا کرده است. دلیل موفقیت او چیست؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">یکی از دلایل موفقیت او، تبلیغات فوق‌العاده خوبی است که شرکت Tandem Design NYC برای او انجام داد. در این کمپین از زبان بصری جنبش‌های مردمی استفاده شده بود که پیش‌تر توسط فعالان مدنی و کارگری مانند دولورس هورتا و سزار چاوزی استفاده شده بود. این کمپین تبلیغاتی بعد از تبلیغات اوباما در سال ۲۰۰۸ به یکی از امیدوارکننده‌ترین، متحول‌کننده‌ترین و الهام‌بخش‌ترین کمپین‌های تبلیغاتی سیاسی تبدیل شد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۲- اوبر</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">شرکت تبلیغاتی Wolff Olins، لوگوی قدیمی اوبر&nbsp;را به یک لوگوی قابل درک با مفهومی دوستانه تبدیل کرده است. از آنجایی که ارزش سهام این شرکت بعد از انتشار چند داستان در سال‌های گذشته به‌شدت پایین آمد و آیکون مداری‌شکل آن معنی خاصی نداشت، تغییرات جدید حرکت هوشمندانه‌ای بود که این&nbsp;برند&nbsp;را بیشتر از گذشته در دسترس کاربران نشان می‌دهد و آن را برای عرضه‌ی عمومی سهام در آینده آماده می‌کند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۳- گوگل</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;"><span style="font-size: 18px;"><br>۴- اسباب‌بازی فروشی Toys “R” Us&nbsp;</span>چگونه متوجه شویم محصولاتی که توسط گوگل&nbsp;ارائه می‌شوند، واقعا توسط این شرکت منتشر شده‌اند؟ این مسئله نه‌تنها مشکل گوگل؛ بلکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شرکت‌های بزرگ و در حال رشد است. اما ابزار تم متریال جدید گوگل، رنگ‌ها و انحناهایی که به نام گوگل می‌شناسید را در هر بیت از رابط آن ترجمه می‌کند. متریال تمینگ ابزاری معرفی‌شده از سوی گوگل است که تمامی برندها می‌توانند از آن استفاده کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">بسته شدن فروشگاه‌های Toys “R” Us یکی از بدترین شکست‌های برندهای دنیای خرده‌فروشی در سال ۲۰۱۸ بود. اما پیش از اینکه این غول اسباب‌بازی چند تکه شده و فروخته شود، از آژانس تبلیغاتی Lippincott برای بازسازی برند کمک گرفت. بازسازی برند با ارائه‌ی مجموعه‌ای از بازی‌های سه‌بعدی ایده‌ی بسیار خوبی بود که متأسفانه عملی نشد و شکست خورد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۵- هواشناسی Weather Channel</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">ودر چنل یکی از کانال‌های معروف هواشناسی است که عده‌ی زیادی برای مشاهده‌ی پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای منطقه‌ی خود به آن مراجعه می‌کنند. این برند در سالی که گذشت، تصمیم گرفت ریسک بزرگی انجام دهد و پیش‌بینی آب‌وهوا را با واقعیت افزوده ترکیب کند. گردبادهایی که با واقعیت افزوده ساخته شده‌اند و دیوارهای استودیو را خراب می‌کنند، سیل‌هایی که ماشین‌ها را با خود می‌برند و آتش‌سوزی‌هایی که در دامنه‌ی کوه‌های کالیفرنیا رخ می‌دهند، از وقایعی هستند که در کمپین تبلیغاتی این برند با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده طراحی شده و مردم از آن استقبال کرده‌اند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۶- انتقام‌جویان: جنگ ابدیت</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">دیزنی، شرکت مارول را در سال ۲۰۰۹ خرید و تصمیم گرفت آن را به یکی از برندهای محبوب و در حال گسترش تبدیل کند. فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» یکی از بهترین فیلم‌هایی است که نام این شرکت را در سال جاری سر زبان‌ها انداخت. این شرکت طی ۱۰ سال ۱۸ فیلم ساخته و با ترکیب شخصیت‌ها، داستان‌ها و موسیقی متن منحصربه‌فرد به یکی از غول‌های این صنعت تبدیل شده است. جنگ ابدیت به‌تنهایی دو میلیارد دلار در سراسر جهان فروش داشت و قسمت بعدی آن سال جدید اکران خواهد شد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 35px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 20px; padding: 0px;">متوسط‌ها</h2><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۱- امریکن‌ اکسپرس</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">امریکن‌اکسپرس بعد از گذشت ۳۰ سال تصمیم گرفت لوگوی خود را تغییر دهد و برای این کار از شرکت Pentagram کمک گرفت. در لوگوی جدید، حروف کمی تیز شده‌اند، رنگ پیش‌زمینه آبی تیره شده و نام آن به Am Ex تغییر کرده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۲- میل‌ چیمپ</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;"><span style="font-size: 20px;"><br>بدترین‌ها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">شاید کمتر کسی پیدا شود از تغییر لوگوی برند میمون این شرکت به نقاشی‌های سبک جدید طرفداری کند. پلتفرم بازاریابی ایمیلی این شرکت همچنان با همان لوگوی معروف کله‌ی میمون فعالیت می‌کند و می‌توان گفت این برند بین دو احساس و مفهوم متفاوت گیر افتاده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۱- کمپین Be Best</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">این کمپین توسط بانوی اول آمریکا یعنی ملانیا ترامپ طراحی شده و هدف آن ارتقای رفاه و امنیت کودکان است. این کمپین علاوه‌بر هدف خوبی که دارد، طراحی چندان مناسبی نداشته و تبلیغات آن به‌عنوان یکی از بدترین کمپین‌ها شناخته شده است.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۲- کوکاکولا</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px;">فونت رسمی و جدید&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><font color="#e51a2d"><span style="box-sizing: border-box; transition: color 0.1s ease 0s, background-color 0.1s ease 0s, fill 0.1s ease 0s; cursor: pointer; outline-color: initial; outline-width: initial;">کوکاکولا</span></font></strong>&nbsp;نیز به‌نام Unity به‌عنوان یکی از بدترین کمپین‌ها تبلیغاتی شناخته شده است. کارشناسان معتقدند فونت جدید باید داستان قدیمی بازاریابی این شرکت، یعنی «کوکاکولا می‌تواند جهان را متحد کند» تقویت کند. این برند نیز پیش‌تر آب‌معدنی‌های دسانی را به‌عنوان آب چشمه‌های طبیعی می‌فروخت اما مدتی بعد معلوم شد آب آن درواقع همان آب تصفیه‌شده‌ی معمولی است که با قیمت دو دلار فروخته می‌شود. با تمام این اتفاق‌ها به نظر می‌رسد شاید عمر این برند بزرگ صنعت نوشابه رو به پایان باشد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); margin: 12.5px 0px; font-size: 18px; padding: 0px;">۳- بلندینگ</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;">بلندینگ یکی از بدترین ترندهای برندنیگ سال ۲۰۱۸ و به‌معنای تقلید کورکورانه و پیروی کردن از دیگران برای بهتر دیده شدن است؛ مانند بسیاری از برندهای اینستاگرامی که همه یک شکل به نظر برسند. برندهایی که بخش قابل‌توجهی از لوگوی آن‌ها سفید است، تنها یک محصول می‌فروشند و نام‌های عجیب‌وغریبی دارند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Tahoma; font-size: 14px; clear: both;"><a rel="nofollow"  href="https://www.zoomit.ir/2018/12/31/310972/the-best-worst-branding-2018/" target="" title="">منبع</a></p> text/html 2019-01-01T06:36:49+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین کاربرد بلاک چین در صنعت مواد غذایی چیست؟ http://thriving.mihanblog.com/post/4 <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش تعداد تولیدکنندگان و خرده‌فروشانی بوده‌ایم که از بلاک چین‌ها برای بهبود کار خود استفاده می‌کنند. در چندین ماه گذشته، برای فرایندهای زیادی، از کنترل کیفیت غذا تا تسهیل معاملات بین‌المللی غلات، از فناوری بلاک چین استفاده شده است.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">درحالی‌که بسیاری از نمونه‌های اولیه‌ی کاربردی این فناوری به‌طور آزمایشی در حال فعالیت هستند، تعداد رو به رشدی به صورت دائمی پیاده‌سازی شده‌اند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در حالی که به نظر می‌رسد بلاک چین‌ها به جنبه‌ی مهمی از صنعت غذا تبدیل شده‌اند، اما با این حال بهترین راه‌حل برای همه‌ی مشکلات این صنعت نیستند. با اینکه بسیاری از بلاک‌ چین‌ها سوابق داده غیرقابل تغییر و قابل اعتمادی از توزیع برخی غذاها را ثبت می‌کنند، اما به این معنی نیست که ما دیگر نیاز به اعتماد به افرادی که اولین بار این غذاها را روی بلاک چین‌ها ثبت کردند، نداریم. به‌طور مشابه، با اینکه شرکت‌های چندملیتی مانند کرفور (Carrefour) از راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط شرکت IBM استفاده می‌کنند، به معنای واقعی از بلاک چین‌ها بهره نمی‌برند.</p><h2 style="box-sizing: border-box; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 21px; margin: 30px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 67px; font-family: IRANYekanRegular, tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; float: right; width: 700px; text-align: center; color: rgb(239, 111, 101) !important;"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">رهگیری و شفافیت</strong></h2><p id="RiDLlbX" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در اکثر موارد، صنایع از<font color="#1f8485"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; unicode-bidi: embed;">&nbsp;فناوری بلاک چین</span></font>&nbsp;برای رهگیری اهداف خود استفاده می‌کنند. درنتیجه، مشتریان می‌توانند از صحت اقلام اطمینان حاصل کنند. اخیراً، اوشان (Auchan)، شرکت چندملیتی مستقر در فرانسه، اذعان داشت که سیستم رهگیری غذای مبتنی بر بلاک چین را در شعبه‌های خود در کشورهای فرانسه، ایتالیا، سنگال و پرتغال اجرا خواهد کرد. این اعلامیه پس از دوره‌ی آزمایشی موفق ۱۸ ماهه‌ی شعبه‌ی ویتنام اعلام شد. در این دوره، از سیستم رهگیری در ارتباط با ۶۰۰۰ شرکت استفاده شد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">سیستم اوشان اطلاعات اقلام را در هر مرحله از توزیع، ثبت می‌کند. به‌طور مثال، زمانی که هویج ارگانیک از زمین برداشت می‌شود و برای انتقال به مزرعه آماده می‌شود، روی بلاک چین TE-FOOD ذخیره می‌شود و هنگامی‌که به کارخانه‌ی توزیع‌کننده منتقل می‌شود، به‌سرعت می‌توان آن را با اطلاعات غیرقابل تغییر ثبت‌شده در بلاک چین مقایسه کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">مدیر دفتر مطبوعات اوشان، فرانسوا کتلیفاد، به کوین تلگراف گفت که این فناوری بلاک چین، سبب می‌شود ثبت‌کنندگان اطلاعات زنجیره‌ی محصولات این شرکت، هنگام واردکردن داده‌ها بیشتر توجه کنند.</p><blockquote style="box-sizing: border-box; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(35, 189, 189); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 15px; margin: -7px 0px 15px; outline: 0px; padding: 15px 15px 1px; vertical-align: baseline; quotes: &quot;&quot; &quot;&quot;; line-height: 30px; color: rgb(102, 102, 102); position: relative; font-family: IRANYekanRegular; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background: rgb(245, 245, 245); text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px 0px 30px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 30px !important;">این موضوع در بخش‌هایی که داده منبع باارزشی به‌حساب می‌آید نکته‌ی کلیدی خواهد بود. به‌عنوان یک خرده‌فروش، نمی‌توانیم از یک سازنده یا تأمین‌کننده بخواهیم بدون آن‌که جبران کنیم، به ما اطلاعات بدهد.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">او همچنین توضیح داد:</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">از آنجاکه بلاک چین TE-FOOD برای اجرا به سوپرمارکت‌ها نیاز دارد (به‌عنوان‌مثال هر زمان که تأمین‌کنندگان بخواهند اطلاعات زنجیره‌ی تأمین مربوطه را ارائه دهند،&nbsp;این سوپرمارکت‌ها باید&nbsp;<font color="#1f8485"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; unicode-bidi: embed;">توکن</span></font>‎‌ها را انتقال دهند)، می‌توان گفت که فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین این مشکل بزرگ را برطرف ساخته اند. این موضوع به تأمین‌کنندگان این انگیزه را می‌دهد که نه‌تنها چنین اطلاعاتی تولید کنند بلکه صادق نیز بمانند، زیرا در غیر این صورت اضافه‌حقوق نخواهند گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">کتلیفاد اظهار داشت نکته‌ی دیگر دوری کردن از فساد اطلاعاتی است که ممکن است در رسوایی غذایی (شفافیت + امنیت) با آن مواجه شویم. در نهایت، اگر مشتری اطلاعات قابل رهگیری را درخواست کند، با چنین فناوری می‌توان این اطلاعات را در به‌جای چند روز، در چند ثانیه برای او فراهم کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">چنین اعتباری مهم تلقی می‌شود، زیرا طبق گزارشات اخیر، مصرف‌کنندگان نسبت به صنعت غذا بدگمان شده‌اند و به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بااخلاق‌تر روی آورده‌اند. طبق تحقیقی که ماه سپتامبر موسسه‌ی بازاریابی غذا در ویرجینیا انجام داد، مشخص شد که ۷۵ درصد از خریداران بیشتر برندی را که اطلاعات جزئی‌تر و بیشتری نسبت به برچسب فیزیکی از محصول ارائه می‌دهد، انتخاب می‌کنند. دفترکل‌های توزیع‌شده منبع اصلی چنین اطلاعاتی هستند و به‌ مرور زمان ازآنجاکه نگرانی‌ها در مورد منابع مواد غذایی بیشتر شده است، شرکت‌های بیشتری به دنبال پذیرش سیستم‌های رهگیری مبتنی بر بلاک چین هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در ماه نوامبر، شرکت چندملیتی خرده‌فروش کرفور اعلام کرد از بلاک چین رهگیری موادغذایی IBM برای رهگیری مرغ‌های پرورش یافته در فضای آزاد در اسپانیا استفاده خواهد کرد. در سوییس نیز، گوستاو گریگ AG چنین اظهار داشت که از بلاک چین اتریوم برای&nbsp;<font color="#1f8485"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; unicode-bidi: embed;">رهگیری تن ماهی</span></font>&nbsp;بهره خواهد برد. در همان ماه، دولت کره جنوبی گفت قصد دارد از ماه ژانویه شروع به ردیابی گوشت گاو با این فناوری کند، در حالی که سوییت گیرین، فروشگاه سبزیجات زنجیره ای امریکایی ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه به منظور توسعه ی سیستم رهگیری مبتنی بر بلاک چین برای مواد غذایی خود جمع‌آوری کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">تمامی این اطلاعیه‌ها در مدت یک ماه منتشر شدند و نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون به استفاده از این بلاک چین ها برای دست‌یابی به شفافیت در توزیع مواد غذایی است. پیش از ماه نوامبر، سازمان‌های دیگری مانند کشاورزان محصولات لبنی امریکا، آلبرت هجین، بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای در هلند، دولت استرالیا، آژانس استانداردهای غذایی بریتانیا، وال مارت و بزرگ‌ترین&nbsp;<font color="#1f8485"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; unicode-bidi: embed;">خرده‌فروشی چینی JD.com</span></font>&nbsp;برای سال پیش رو، طرح استفاده از سیستم رهگیری مبتنی بر بلاک چین را بنا نهادند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">تعداد بسیار زیادی از سازمان‌ها به دنبال اثبات ادعای خود مبنی بر نظارت دقیق بر منابع محصولات خود هستند. به‌عبارت‌دیگر، این روزها بحث مواد غذایی بیش‌از پیش به موضوعی اخلاقی و روحی تبدیل شده است و به همین دلیل است که استفاده از بلاک چین ها برای اطمینان از برگشت‌ناپذیری و شفافیت در این حوزه بیشتر مورد توجه قرارگرفته‌ است.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">این موضوع دلیل استفاده‌ی سازمان‌های عمومی غیردولتی از بلاک چین را مشخص می‌کند. سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام در ماه نوامبر اعلام کرد ازآنجاکه اغلب، کشاورزان کشور کامبوج اطلاعاتی از محصول برنج برای چانه زدن در دست نداشتند، بلاک چین رهگیری برنج را در این کشور راه‌اندازی کرد.</p><h2 style="box-sizing: border-box; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 21px; margin: 30px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 67px; font-family: IRANYekanRegular, tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; float: right; width: 700px; text-align: center; color: rgb(239, 111, 101) !important;">تجارت و صداقت</h2><div id="attachment_52737" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: auto; margin-left: auto; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; width: 820px; margin-bottom: 0px !important;"><p class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-style: italic; color: rgb(155, 155, 155); line-height: 30px !important; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 1px 3px 0px;">با نصب یک کد qr روی هر ماهی و استفاده از فناوری بلاک چین، مشتریان می‌توانند از لحظه صید تا خرید ماهی را رهگیری کنند.</p></div><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در حوزه‌ی رهگیری غذا، بلاک چین و کریپتو بسیار موردتوجه مشاغل و البته مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند. درحالی‌که رهگیری محصولات به‌طورقطع اصلی‌ترین حوزه‌ی فعالیت فناوری بلاک چین خواهد بود و در ۵.۶ تریلیون صنعت مواد غذایی و آشامیدنی به کار خواهد رفت، به نظر می‌رسد در حوزه‌های دیگر نقش کمرنگ‌تری ایفا می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">اکتبر امسال، ۴ تولیدکننده‌ی بزرگ‌ محصولات کشاورزی شامل شرکت‌های آرچر دانیلز میدلند، بانج، کارگیل و لوئی دریفوس برای خودکارسازی روند معامله‌ی غلات با استفاده از فناوری بلاک چین، تصمیم به همکاری گرفتند. طبق گزارش منتشرشده در مطبوعات، حذف معایب شیوه‌های قدیمی منجر به کاهش زمان پردازش مدارک و انتظار و همچنین افزایش شفافیت انعقاد قرارداد بین طرفین می‌شود.</p><h2 style="box-sizing: border-box; border-width: 2px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(218, 218, 218); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(218, 218, 218); border-left-color: initial; border-image: initial; font-size: 21px; margin: 30px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; line-height: 67px; font-family: IRANYekanRegular, tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; float: right; width: 700px; text-align: center; color: rgb(239, 111, 101) !important;">کاملا بدون نیاز به اعتماد؟</h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">اگرچه امروزه تقاضای زیادی از سوی توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان مواد غذایی برای استفاده از بلاک چین در رهگیری فراورده‌های غذایی وجود دارد، اما این بدین معنا نیست که بلاک چین می‌تواند راه‌حل کاملا بی‌نقصی ارائه دهد. به‌عنوان‌مثال، نمی‌تواند به‌طور قطعی اعلام کند یک مرغ ارگانیک واقعاً ارگانیک است و درنتیجه، نمی‌تواند برای عرضه‌ی مواد غذایی شبکه‌ای کاملاً بدون نیاز به اعتماد طراحی کند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در ثبت سوابق اولیه ممکن است اشتباه پیش بیاید. تنها راه جلوگیری از ثبت اشتباه یک انبه‌ی تازه یا یک مرغ معمولی به‌جای مرغ ارگانیک توسط افراد این است که در کنار دفتر کل توزیع شده، از یک سیستم اطمینان دهنده و یا مکانیزمی دیگر استفاده کنیم. شرکت‌های بزرگی مانند کارفور، اوشان و وال مارت چنین سیستم‌هایی در اختیار دارند و با کشاورزان و تأمین‌کنندگان مطرحی به فعالیت پرداخته و روابط دوجانبه‌ای ایجاد کرده‌اند.</p><p id="Aprqmgc" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">همچنین حتی اگر بلاک چین نتواند صحت اطلاعات وارد شده را تضمین کند، می‌تواند تمام و کمال از اشتباهات نابهنگام پیشگیری کند. به‌طور مثال از ثبت اشتباهی مواد غیر ارگانیک به عنوان ارگانیک جلوگیری می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">اتحادیه‌ی کشاورزان ملی انگلستان در طی تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که تقلب در مواد غذایی حدود ۱۲ میلیارد پوند در سال به انگلستان ضرر وارد می‌کند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">تقلب در مواد غذایی به معنی جایگزینی، اضافه کردن، دست‌کاری یا ارائه‌ی اطلاعات غلط در مورد غذا، ترکیبات یا بسته‌بندی در بعضی از مراحل توزیع محصول به‌صورت عمدی است. همچنین می‌تواند به معنی ارائه‌ی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده در مورد محصول به‌منظور کسب سود بیشتر باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-family: IRANYekanRegular, tahoma; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important;">در این گزارش آمده است که تقلب در مواد غذایی عموماً پس از ثبت اولیه‌ی محصول اتفاق می‌افتد. بنابراین، خاصیت شفافیت و غیرقابل تغییر بودن بلاک چین حتی اگر راه‌حل معجزه‌آسایی نباشند، می‌توانند به کاهش این هزینه‌های گزاف کمک شایانی کند.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin-bottom: 15px !important; line-height: 30px !important; font-size: 16px; font-family: IRANYekanRegular, tahoma; color: rgb(68, 68, 68);"><a rel="nofollow" href="https://arzdigital.com/from-south-korea-to-ibm-food-trust-how-blockchain-is-used-in-the-food-industry/" target="" title="">منبع</a></p> text/html 2018-12-26T11:06:35+01:00 thriving.mihanblog.com مهرداد معین تحلیل mbti http://thriving.mihanblog.com/post/3 <p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 0px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ا تا به حال به فکر استفاده از یک شخصیت شناسی مانند&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B2%E2%80%93%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%B2" target="_blank" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);">MBTI</a>&nbsp;برای رسیدن به اهداف&nbsp;کاری مانند؛ مدیریت، نحوه استخدام، تیم سازی و… افتادین؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">درک دقیق این نوع شخصیت شناسی و تحلیل اون یک ابزار خیلی عالی برای خودشناسی شما و برآورد شخصیتی دقیق دیگران است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">با اطلاع دقیق از تیپ شناسی مایرز بریگز شما می تونید اون رو در روند زندگی، سرکار، استخدام، نحوه مدیریت و… استفاده کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><a id="تیپ های MBTI" data-ps2id-target="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; color: rgb(101, 103, 112); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></span></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تیپ های MBTI&nbsp;</span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در اینجا توصیه می کنم که بعد از مطالعه این بخش، به سایت های دیگه هم مراجعه کنید و هرچقدر اطلاعات می تونید بدست بیارید. در ابتدا حتما شخصیت خودتون رو پیدا و سعی کنید تمامی موارد رو کاملا از حفظ کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><a class="_ps2id" href="https://thriving.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-mbti/#%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20MBTI%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1" data-ps2id-offset="" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></span></p><blockquote class="eckosc eckosc_quote eckosc_quote_blockquote" style="box-sizing: border-box; margin: 50px 66.375px; padding: 25px 44.25px 25px 0px; text-align: right; color: rgb(56, 57, 60); border-right: 6px solid rgb(232, 234, 237); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><p style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 38px; color: rgb(78, 81, 88); margin: 0px 0px 15px; letter-spacing: -0.5px;"><a class="_ps2id" href="https://thriving.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-mbti/#%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20MBTI%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1" data-ps2id-offset="" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);">اگر با تیپ های مایرزبریگز آشنایی دارید می تونید این ها رو رد کنید و به تیپ های MBTI در محل کار برسید.</a></p><a class="_ps2id" href="https://thriving.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-mbti/#%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20MBTI%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1" data-ps2id-offset="" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></blockquote><a class="_ps2id" href="https://thriving.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-mbti/#%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20MBTI%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1" data-ps2id-offset="" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; font-family: IRANSans; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222); font-size: 17px;">&nbsp;</a><span style="color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;">&nbsp;</span><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بهترین راه برای دست یافتن به خود حقیقی شما، مطالعه کامل موارد زیر هست اما می تونید از&nbsp;<a href="http://typeshenasi.com/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-mbti/" rel="follow lightbox-0" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);">این لینک</a>&nbsp;نسبت به تکمیل تست شخصیت شناسی MBTi هم اقدام کنید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">MBTI سعی داره که ۴ خصلت انسانی رو به ۲ قسمت تقسیم کنه، به ترتیب زیر هستند؛</span></p><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><a id="تیپ MBTI در محل کار" data-ps2id-target="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; color: rgb(101, 103, 112); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></span><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تحلیل تیپ های MBTI (مایرز-بریگز) در محل کار&nbsp;&nbsp;</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_contrast_block" style="box-sizing: border-box; position: relative; left: calc(-50vw + 350px); width: 1062.19px; margin: 65px auto; padding: 90px 0px; background: rgb(44, 46, 50); right: -88.5156px;"><div class="eckosc_contrast_block_inner" style="box-sizing: border-box; max-width: 80%; margin: 0px auto; color: rgb(226, 226, 226) !important;">تفاوت درونگرا (I) با برونگرا (E)</div></div></span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نحوه دریافت انرژی…</span></p><div class="eckosc eckosc_column_container eckosc_column_container_two" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin: 50px 0px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; width: 442.578px;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 0px 0px 40px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">درونگرا (I) در محل کار</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت تفکر عمیق نسبت به یک موضوع (در صورت داشتن T)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">علاقه ای به صحبت در مورد کارشون ندارند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">دوست دارند به تنهایی یا با افراد کمی کار کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">کار ها توسط خودشون انجام میشه</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">علاقه به انجام کار های پشت صحنه دارند</span></li></ul></div><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برونگرا (E) در محل کار</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">خوش برخورد و گرم تر (به خصوص در صورت داشتن P)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در مورد کاری که در حال انجامش هستند صحبت می کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">دوست دارند با افراد زیادی کار و از صحبت با اونها انرژی می گیرند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">کار ها رو واگذار می کنند و انگیزه دهنده خوبی هستند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">می تونن به خوبی با ارباب رجوع در تماس باشند</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></span></div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_contrast_block" style="box-sizing: border-box; position: relative; left: calc(-50vw + 350px); width: 1062.19px; margin: 65px auto; padding: 90px 0px; background: rgb(44, 46, 50); right: -88.5156px;"><div class="eckosc_contrast_block_inner" style="box-sizing: border-box; max-width: 80%; margin: 0px auto; color: rgb(226, 226, 226) !important;">تفاوت شهودی (N) با حسی (S)</div></div></span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نحوه دریافت اطلاعات…</span></p><div class="eckosc eckosc_column_container eckosc_column_container_two" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin: 50px 0px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; width: 442.578px;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 0px 0px 40px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی شهودی یا iNtuitive</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برنامه ریز هایی بلند مدت&nbsp;</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت ایجاد یک استراتژی</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">خلاقیت با نوآوری و ایجاد راهکار های جدید</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">می تونن تصویر کامل یک تصمیم رو بررسی کنند و جوانبش رو بسنجند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مناسب برای رهبری یک سازمان یا یک برنامه در طولانی مدت</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اجرایی کردن کار های تاره و خلاقانه</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">خسته شدن از انجام کار های روزمره</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ایده محور</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به صورت کلی به موضوعات نگاه می کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت آنالیز و تحلیل قویتر</span></li></ul></div><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><br style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی حسی یا Sensing</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برنامه هایی کوتاه مدت</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت عملی کردن یک تاکتیک</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">خلاقیت با یافتن کاربرد های جدید در موارد کشف شده</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">با دید تیزبینشون می تونن جزئیات برنامه ها رو اصلاح کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مناسب برای شرایط بحرانی به دلیل برنامه ریزی های سریع</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اجرایی کردن کار هایی که قبلا نتیجه دادند&nbsp;</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">قابلیت انجام کار های روتین و روزمره</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تجربه محور</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">جزئیات رو مورد بررسی قرار میدن</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">عملگرا تر هستند و علاقه زیادی به تحلیل ندارند</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></span></div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_contrast_block" style="box-sizing: border-box; position: relative; left: calc(-50vw + 350px); width: 1062.19px; margin: 65px auto; padding: 90px 0px; background: rgb(44, 46, 50); right: -88.5156px;"><div class="eckosc_contrast_block_inner" style="box-sizing: border-box; max-width: 80%; margin: 0px auto; color: rgb(226, 226, 226) !important;">تفاوت منطقی (T) با احساسی (F)</div></div></span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نحوه تصمیم گیری…</span></p><div class="eckosc eckosc_column_container eckosc_column_container_two" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin: 50px 0px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 0px 0px 40px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی فکری یا Thinking</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">استفاده از منطق در تصمیم گیری</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">وظیفه محور</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نقاد و قابل انتقاد</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">سهولت در اجرایی کردن تصمیمات دشوار</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برخورد عموما سرد و خشک (به خصوص در صورت داشتن I و J)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تصمیم با استفاده از اعداد و منطق</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 0px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی احساسی یا Feeling</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">استفاده از احساسات برای تصمیم گیری</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مردم محور</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">حساس و عموما غیر قابل انتقاد&nbsp;</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مشکل در اجرایی کردن تصمیمات دشوار</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برخورد عموما گرم و مهربان (به خصوص در صورت داشتن E و P)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تصمیم با استفاده از ارزش ها و احساسات</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></span></div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_contrast_block" style="box-sizing: border-box; position: relative; left: calc(-50vw + 350px); width: 1062.19px; margin: 65px auto; padding: 90px 0px; background: rgb(44, 46, 50); right: -88.5156px;"><div class="eckosc_contrast_block_inner" style="box-sizing: border-box; max-width: 80%; margin: 0px auto; color: rgb(226, 226, 226) !important;">تفاوت قضاوتگر (J) با ادراکی (P)</div></div></span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نحوه برخورد با دنیای اطراف…</span></p><div class="eckosc eckosc_column_container eckosc_column_container_two" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin: 50px 0px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><p style="box-sizing: border-box; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 0px 0px 40px;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی قضاوتگر یا Judging</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بخ راحتی در مکان های سازمان یافته کار می کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">منظم و آن تایم</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">پروژه ها رو قبل از تاریخ موعد مقرر به اتمام می رسونند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مسئولیت پذیر</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">علاقه به ایجاد ساختار و سیستم های کاری</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برنامه ریز های خوبی هستند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">سریعا تصمیم گیری می کنند (البته نه به منعای منعطف بودن)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">کار ها رو به انجام می رسونند و روی یک کار تمرکز می کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">منعطف نیستند و علاقه ای به به هم ریخته شدن برنامشون ندارند</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><div class="eckosc eckosc_column_item" style="box-sizing: border-box; float: left; padding-right: 25px; margin-right: 0px; width: 442.578px;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 0px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی های شخصیتی ادراکی یا Perceiving</span></h3><ul style="box-sizing: border-box; margin: 40px 31.3125px 0px 0px; padding: 0px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133);"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به راحتی در شلوغی و هرج و مرج کار می کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">نامنظم</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">پروژه رو در تاریخ مقرر خودشون تحویل میدن</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به راحتی مسئولیت قبول نمی کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">علاقه به داشتن آزادی عمل (سیستم گریز)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به خوبی خودشون رو وفق میدند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در تصمیم گیری تعلل می کنند تا تصمیم بهتری اتحاذ کنند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">همیشه ده ها کار ناتمام دارند</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 9.65625px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به دلیل منعطف بودن سریعا به شرایط واکنش نشون میدند</span></li></ul></div></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></span></div><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><a id="تیم سازی با MBTI" data-ps2id-target="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; color: rgb(101, 103, 112); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></span><span style="color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"></span><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تیم سازی بر اساس MBTI مایرز بریگز&nbsp;</span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">یکی از زییاترین ویژگی های شناختن خودتون و دیگران با MBTI این هستش که می تونید تیم سازی خیلی عالی رو انجام بدید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای مثال من خودم یک INTJ هستم که P خیلی بارزی دارم و بسته به شرایط از E و کمابیش S خوبی هم بهره می برم.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">و در جایی که الان مشغول به کار مارکتینگ هستم، خیلی خوش حالم که با یک مدیر ESTP همکارم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">INTJ ها افرادی استراتژیست، متفکر، کمال گرا و با ثبات هستند که در پشت پرده ها می تونن بهترین استراتژی ها رو بچینن و برنامه ریزی هایی کم نظیر داشته باشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">ESTP ها افرادی رهبر، متقائد کننده، عملگرا و منعطفی هستند که باید روی صحنه جنگ حاضر باشند و در حال چیدن و عملی کردن تاکتیک ها باشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در حالی که من INTJ همیشه بلند مدت فکر می کنم و سعی دارم مطمئن بشم استراتژی ها دارند درست انجام میشند، این ESTP هست که به ما قدرت مانور در بازه های زمانی کوتاه مدت و پیاده سازی تاکتیکی رو میده.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"></span></p><blockquote class="eckosc eckosc_quote eckosc_quote_blockquote" style="box-sizing: border-box; margin: 50px 66.375px; padding: 25px 44.25px 25px 0px; text-align: right; color: rgb(56, 57, 60); border-right: 6px solid rgb(232, 234, 237); font-family: IRANSans; font-size: 17px;"><p style="box-sizing: border-box; font-size: 20px; font-weight: 600; line-height: 38px; color: rgb(78, 81, 88); margin: 0px 0px 15px; letter-spacing: -0.5px;">شاید مهمترین نقطه قوت این تست کمک در تیم سازی هست.</p></blockquote><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گاهی اوقات که من INTJ بیش از حد درگیر تفکرات رویایی خودم میشم و این ESTP هست که من رو با واقعیت مواجه می کنه.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">من INTJ خیلی برام مهم نیست که الان بحرانی هست یا نه، فقط می دونم دوردست کجاست و به کجا داریم میریم، اینجا ESTP به من کمک می کنه که قدم بعدی این راه رو در چاله نیوفتیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">من INTJ همیشه سعی دارم تا ایده هایی منحصر به فرد و تازه رو ارائه کنم و ESTP به ایده های اجرا شده و دیگر شرکت ها نگاه می کنه تا بتونه از اونها ایده بگیره.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">من INTJ ایده هایی رو ارائه میدم که ESTP به دلیل تجربه محور بودن و ریز بین بودنش، شرایط رو دقیق می سنجه و با توجه به تجارب خودش این نقشه راه رو اصلاح می کنه.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">همینطور خیلی موارد دیگه که به دلیل مغایرت شخصیتیموم، نه تنها رشد کردیم بلکه تونستیم بیشترین بازدهی رو از توانایی هامون داشته باشیم و خودمون رو خیلی درگیر نقاط قوت طرف مقابل نکنیم.</span></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">دینامیک های تیمی</span></h3><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">با اینکه در MBTI هدف قضاوت افراد نیست و مطمئنا هر فردی با هر ویژگی می تونه به همراه خودآگاهی، اون ویژگی رو تغییر بده، باید اذعان کرد یکسری از دینامیک های تیمی برای کار بهتر هستند و یکسری خیر.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای مثال افرادی که (F) عموما مدیران سطح بالا خوبی نخواهند شد.&nbsp;مدیران با (F) بالا تصمیمات کاملا احساسی میگیرند و به انتقاد ها گوش نمی کنند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بعد از مدتی فکر کردن و پرس و جو از افراد مختلف در مورد تفاوت بین T/F به این نتیجه رسیدم که؛ افراد منطقی، از منطقشون به احساس می رسند، و افراد احساسی، از احساسشون به منطق.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای مثال، من که منطقی هستم، اکثرا برای تحریک احساساتم نیاز به دلیل و منطق دارم.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای مثال اگر فردی مستاصل رو ببینم، که خودش باعث این وضع شده، شاید کاملا سنگ دلانه از کنارش رد بشم.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اما اگر فردی هیچ تقصیری نداشته و از قضا اینطور شده، کاملا برعکس.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تمامی احساسات من تحت تاثیراین سوال بنیادی قرار میگیره؛ آیاد دلیلی برای همدلی دارم؟ آیا منطقی برای همدردی هست؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در حالی که افراد احساسی عموما حس ترحمی، با درجات یکسان نسبت به هر دو خواهند داشت.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تحریک احساسات باعث بروز منطق در افراد احساسی میشه، برای مثال ترس از شکست، از بد بودن و…</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اینکه افراد احساسی به تحریک یک احساس برای رسیدن شدن به منطق نیار دارند، می تونه باعث بشه&nbsp;مناسب این افراد به صورت پیش فرض مدیران سطح بالا خوبی نباشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اما با سعی در پرورش (T) می تونند به مدیران میانی، اجرایی و حتی سطح بالا بسیار خوبی تبدیل بشند.&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در تیم هایی هایی که باید تصمیم گیری های مهمی اتفاق بیوفته، حضور هر دو نوع افراد N/S و J/P حیاتی است. این می تونه به شکل xNTP – xSTJ یا xSTP – xNTJ باشه.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">وجود فردی که به حال می اندیشه (S) در کنار فردی که آینده نگر هست (N).</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">حضور فردی منظم با دید سیاه و سفید (J) در کنار یک فرد نامتعارف با عینکی خاکستری (P).</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">این ۴ تیپ به همراه (T) باید در هر تیم وجود داشته باشند؛ اگر نه این تیم یا بسیار آینده نگر (N) میشه و از حال (S) قافل هست، یا پروژه ها رو شروع می کنه (P) بدون اینکه به نتیجه برسند (J).</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">کماکان که این مغایرت شخصیتی باید همراه با درک مقابل بین طرفین و سطح بالایی از خودآگاهی باشه.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در غیر این صورت هر دو جبهه نه تنها پیشرفت نمی کنند، بلکه حس سرکوب شدن، نادیده گرفته شدن و کار کردن با افرادی بی لیاقت به اونها دست خواهد داد.</span></p><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 22px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">MBTI در تیم های فروش و مارکتینگ</span></h4><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بهترین فروشنده های ذاتی ESTP و ENFP هستند و ENTJ ها هم به دلیل اینکه می تونند سریع پیشرفت کنند، گزینه عالی هستند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در تیم های فروش شما نیاز به حداقل ۷۵% افراد (E) دارید. با اینکه افراد (I) می تونند فروشنده هایی خیلی عالی باشند، اما ذات اونها نیاز به تعداد زیادی افراد برونگرا برای از بین رفتن خجالتشون داره.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">در کل (S) ها افراد بهتری برای فروش نسبت به (N) ها هستند. البته افراد شهودی (N) برای فروش به افراد شهودی (N) کاملا مناسب هستند اما در کل بهترین گزینه نیستند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">همینطور افراد ادراکی (P) گزینه مناسبی هستند، البته این افراد (P) به همون نسبت که می تونن فروشندگان خوبی باشند، تعهد کمتری نسبت به کار داشته و پتانسیل کمتری برای پیشرفت دارند. با اینکه اینکار برای اونها راحتتر هست، در دراز مدت شاید بهترین گزینه نباشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اما از اون سمت تیپ ENTJ بنظر کمی خشک هستند و امکان صمیمی شدن به مانند یک ESFP رو ندارند، اما می تونن با پیشرفت تبدیل به بهترین فروشنده شما بشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تیم های مارکتینگ&nbsp;دقیقا تحت الشعاع صحبت های قبلی در مورد حضور افراد N/S به همراه J/P هستند.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">باید تمامی این تیپ ها در تیم های تصمیم گیرنده شما اعم از مارکتینگ حضور داشته باشند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">البته طبیعتا تیپ های (I) می تونند در کار های تحلیلی مفیدتر واقع بشند و افراد (E) در قسمت هایی که باید با وندور ها (مانند کار های تبلیغاتی) و مردم (مانند شبکه های اجتماعی) در ارتباط باشند موفقتر عمل کنند.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><a id="استخدام با MBTI" data-ps2id-target="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; color: rgb(101, 103, 112); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);"></a></span></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 33px; line-height: 38px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(45, 47, 52); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">استخدام با کمک تحلیل MBTI (مایرز بریگز)&nbsp;</span></h2><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">با اینکه این نوع تست زنی در روند استخدامی رواج داره، اما اشکالات زیادی بر اون وارد هست که به اونها می پردازیم؛</span></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اشکالات و ایرادات MBTI در استخدام</span></h3><ol style="box-sizing: border-box; margin: 40px 66.375px 40px 0px; padding: 0px; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">این تست نشون دهنده این هست که چه کار هایی برای شخص، با توجه به شخصیتش موثرتر و قابل انجام تر هست، اما نشون دهنده میزان توانایی فرد در اون کار نیست.</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">فرد تست دهنده می تونه خودش رو با توجه به شرایطی که در اون قرار داره انطباق بده، برای مثال اگر می دونه داره برای واحد روابط عمومی یا فروش مصاحبه میشه، خودش رو برونگرا تر جلوه میده.</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تمامی ۱۶ تیپ شخصیتی MBTI خوب هستند و ویژگی های مثبتی دارند، پس افراد بد و مضر از کجا پیدا می شند؟</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تکمیل ۲ تست MBTI برای یک فرد در طول ۵ هفته دارای حدود&nbsp;<a href="http://www.businessinsider.com/myers-briggs-personality-test-is-misleading-2014-6" rel="follow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; transition: color 0.15s ease-out 0s, border 0.15s ease-out 0s, opacity 0.15s ease-out 0s, background-color 0.15s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; border-bottom: 1px solid rgb(212, 213, 222);">۵۰% دگرگونی در تیپ شخصیتی</a>&nbsp;است!</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">طبق گفته های روانشناسان، بهترین حالت زمانیست که شما در وسط هر ۴ طبقه قرار دارید، اما در صورتی که چنین باشه، مجبور به انتخاب یک گزینه هستید که به زور شما رو در یکی از ۲ حالت جای بده.</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">به همراه بسیاری از ایرادات دیگه که ربطی به شرایط استخدامی ندارندارند، مانند اینکه فردی که خودش رو ENFP ببینه، ممکنه با خودش اینطور بگه؛ من همینم و همه ENFP ها این مشکل رو دارند.&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">این نقاط ضعف اصلا خوب نیستند اما بیاین از یک زاویه دیگه نگاه کنیم.</span></p><ol style="box-sizing: border-box; margin: 40px 66.375px 40px 0px; padding: 0px; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); font-family: IRANSans;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">شما توانایی فرد رو می سنجید و از این تست برای سنجیدن توانایی استفاده نمی کنید.</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">برای بحث تست زنی با توجه به شرایط، اگر فردی انقدر باهوش و خودآگاه هست که ابتدا شرایط رو کامل متوجه میشه و بعد خودش رو با اون وفق میده، میدونه داره چه کار می کنه و نشون میده که میتونه خودش رو با کاری که شما می خواهید تطابق بده. (البته که مثال برونگرا بودن و مصاحبه برای فروش کاملا اشتباه هست و افراد درونگرا میتونند فروشندگان، مدیران، یا رهبرانی عالی باشند، این فقط نشون دهنده منبع انرژی افراد هست نه چیز بیشتری)</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">تشخیص بد بودن افراد با شما هست، البته این تست هم بسیار مهربانانه درست شده. یادم هست در مقاله ای نوشته شده بود؛ در تست مایرز-بریگز همه افراد برنده هستند.</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بله متاسفانه این هم یک ضعف دیگه هست، من خودم (J) و (P) همیشه تغییر می کنه.</span></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 20.4688px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">باور دارم ذات اصلی انسان یکی از این ۲ هست و این شما هستید که تونستید شرایط رو به سمت تعادل بهبود ببخشید. اما این تست باعث میشه که شما مجبور باشید باز هم به همون نقطه عدم تعادل برگردید.</span></li></ol><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">پس با این تفاسیر چطور از این تست استفاده کنیم؟</span></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 28px; line-height: 34px; letter-spacing: -0.25px; color: rgb(141, 147, 158); margin: 50px 0px 40px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">استفاده صحیح از MBTI در ارزیابی افراد و استخدام</span></h3><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">شما باید سعی کنید با توجه به رفتار افراد متوجه بشید که اونها در کدوم یکی از این دسته ها قرار میگیرند، نه با سوالات ۲ گزینه ای روی یک کاغذ.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">اگر در شرایط استخدام بودید یا شناختی نسبت به فرد نداشتید سعی کنید مانند یک روانکاو طرف مقابل رو حلاجی کنید،تا هم به هدف شما نمایان نشه، هم به نتیجه دقیقتری برسید.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">بجای اینکه در تست یا مصاحبه بپرسید؛ آیا از صحبت کردن و بیرون رفتن لذت میبری و ۲ گزینه بهشون بدید، سوال کنید؛ امروز خسته ای و از سرکار اومدی، واقعا نیاز داری که انرژی از دست رفته خودت رو بدست بیاری، چه کارهایی انجام میدی؟&nbsp;</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; color: rgb(117, 123, 133); margin: 40px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رو کاملا باز بپرسید و به فرد مورد نظر گزینه ای ندید تا در نهایت سعی داشته باشید خودتونن طرف رو ارزیابی کنید و ببینید آیا می تونه در تیم شما جایگاه مناسبی داشته باشه یا خیر.</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; font-size: 17px; line-height: 38px; margin: 40px 0px;"><a href="https://thriving.ir/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-mbti/" target="" title="mbti">منتشرشده در ترایوینگ</a></p>